Voorwaarden

Nieuwsberichten die geplaatst worden op Gratis-persbericht.nl dienen te voldoen aan enkele voorwaarden.

Gratis-Persbericht.nl heeft te allen tijde het recht om zonder opgave van reden persberichten te verwijderen indien deze niet aan de voorwaarden voldoen. Dit geldt ook voor persberichten waarvoor een vergoeding is betaald. Let dus goed op dat je persbericht voldoet aan alle voorwaarden.

Voorwaarden voor plaatsen persbericht

  • Persberichten hebben voldoende nieuwswaarde en zijn in correct Nederlands geschreven.
  • Het is niet toegestaan om spam te plaatsen in persberichten.
  • Maximaal 3 links toegestaan per persbericht.
  • Persberichten bevatten minimaal 250 woorden.
  • Maximaal 1 persbericht per onderwerp.
  • Maximaal 1 afbeelding per nieuwsbericht.
  • Persberichten bevatten unieke content, dit houdt in: geen plagiaat.

Niet Toegestaan

  • Seksueel getinte persberichten.
  • Gok gerelateerde persberichten.
  • Drugs gerelateerde persberichten.

Aansprakelijkheid

Gratis-Persbericht.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor geplaatste content, en eventuele schade die u of uw computer kan oplopen door het gebruiken van deze content, of door het klikken op links.

crossmenu