Voorwaarden

Nieuwsberichten die geplaatst worden op Gratis-persbericht.nl dienen te voldoen aan enkele voorwaarden.

Gratis-Persbericht.nl heeft te allen tijde het recht om zonder opgave van reden persberichten te verwijderen indien deze niet aan de voorwaarden voldoen.

Voorwaarden voor plaatsen persbericht

  • Persberichten hebben voldoende nieuwswaarde en zijn in correct Nederlands geschreven.
  • Het is niet toegestaan om spam te plaatsen in persberichten.
  • Maximaal 3 links toegestaan per persbericht.
  • Persberichten bevatten minimaal 250 woorden.
  • Maximaal 1 persbericht per onderwerp.
  • Maximaal 1 afbeelding per nieuwsbericht.
  • Persberichten bevatten unieke content, dit houdt in: geen plagiaat.

Niet Toegestaan

  • Seksueel getinte persberichten.
  • Gok gerelateerde persberichten.
  • Drugs gerelateerde persberichten.

Aansprakelijkheid

Gratis-Persbericht.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor geplaatste content, en eventuele schade die u of uw computer kan oplopen door het gebruiken van deze content, of door het klikken op links.

crossmenu